Author Topic: Moji prijevodi...(Croatian language only!)  (Read 9544 times)

Offline Silvio Klaic

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 135
  • Karma: +24/-0
    • View Profile
    • Silvio Klaic Homepage
Moji prijevodi...(Croatian language only!)
« on: February 13, 2011, 05:02:17 PM »
Evo u kratko da navedem stranice sa kojih prevodim određene stvari tako da možete vidjeti originale.

Slijedeće navedene stvari su dostupne sa Azurite Press stranica.